Hướng dẫn xác minh tài khoản trên Remitano

Để được xác minh tài khoản nhanh chóng bạn vui lòng thực hiện đúng 4 yêu cầu để hoàn thành xác minh tài khoản:
Yêu cầu 1: Tải ảnh ID của bạn. Ảnh ID: Có thể là CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe.
Yêu cầu 2: Tải ảnh bạn cầm ID chụp cùng khuôn mặt của bạn.
Yêu cầu 3: Đặt ID của bạn lên tờ giấy có dòng chữ "Remitano Verification" và chụp lại. Ví dụ:
Yêu cầu 4: Tải ảnh tài liệu thứ cấp (Không được trùng lặp với ảnh ở Yêu cầu 1). Ảnh tài liệu thứ cấp có thể bao gồm tất cả các tài liệu mang tên bạn như: CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy bảo hiểm, hộ khẩu, hoá đơn,...

Lưu ý: Các ảnh trên phải rõ ràng có thể nhìn thấy nội dung của tài liệu thì sẽ được chấp nhận. Hãy tải ảnh đúng yêu cầu, nếu tải ảnh sai quy định quá nhiều lần tài khoản của bạn có thể bị tạm khoá.
Dưới đây là ví dụ minh hoạ cho yêu cầu 2 và 3
xác minh tài khoản trên Remitano
Yêu cầu 2: xác minh tài khoản trên Remitano
xác thực tài khoản Remitano
Yêu cầu 3: xác minh tài khoản trên Remitano
Khi việc xác minh hoàn tất sẽ có thông báo gửi đến email của bạn, đồng thời trong phần thông tin cá nhân trên Remitano của bạn cũng xe xuất hiện dòng chữ: "Xác minh nhân thân và cư trú Đã xác minh"

This Is The Oldest Page


EmoticonEmoticon